Do końca kadencji PiS pozostało...

Rachunek Ojca Dyrektora

Darczyńca Za co? Kwota
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Za cofnięcie dotacji na budowę geotermii w Toruniu 26 490 000 zł
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Emisja programów w TV Trwam o dopłatach dla rolników 279 000 zł
Ministerstwo Rolnictwa Za emisję spotu promującego znak "Poznaj zdrową żywność" 50 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej 710 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dla Fundacji Lux Veritatis na projekt kaplicy upamiętniającej Polaków, którzy w czasie II Wojny Światowej ratowali Żydów 200 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Pamięć i Tożsamość - Międzynarodowe Centrum Informacyjne" w konkursie "Dyplomacja publiczna 2017" - projekt polega na stworzeniu Centrum, które umożliwi dotarcie do źródłowej historii przedstawicielom międzynarodowych środowisk opiniotwórczych 216 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ogłoszenia i nekrologi 10 900 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Za dostęp elektroniczny do Naszego Dziennika 6 500 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - dotacja celowa z dnia 14 września 2016 r. 190 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej - dotacja celowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. 260 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na projekt "Śmierć za kromkę chleba" - przywracanie pamięci o polskiej pomocy Żydom podczas II Wojny Światowej 105 200 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za "Szkolenia kompetencji medialnych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości" 400 000 zł
Narodowe Centrum Kultury Z programu "Kultura Interwencje" 61 000 zł
Narodowe Centrum Kultury Na produkcję programu "Chrzest moja nadzieja" w ramach obchodów 1050-lecia chrztu Polski 47 100 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na "Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców" (szkolenie dla 45 obcokrajoców) 59 300 zł
Ministerstwo Rozwoju i Finansów Dla Lux Veritatis - udzielenie dotacji pod nazwą "O funduszach Unii Europejskiej 2014-2020, czyli ile, komu i co?" 36 000 zł
Ministerstwo Rozwoju i Finansów Dla spółki Bonum - dotacja pt. "O funduszach Unii Europejskiej, czyli jak być skutecznym" 396 000 zł
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Na telewizyjną kampanię społeczną "Wybieram Pomoc" 188 100 zł
Ministerstwo Zdrowia Emisja spotów dot. profilaktyki raka 151 000 zł
Ministerstwo Zdrowia Emisja 4 odcinków programu "Na zdrowie" poświęconych profilaktyce szyjki macicy 73 800 zł
Ministerstwo Obrony Narodowej Za emisję spotów o szczycie NATO w Warszawie 102 000 zł
Instytut Książki Dla fundacji Servire 80 400 zł
Ośrodek Badań Naukowych Dla spółki Bonum na podstawie ustawy o grach hazardowych 1 140 000 zł
Ośrodek Badań Naukowych Dla wydawnictwa "Nasz Dziennik" 811 zł
ARiMR + ANR Dla SPES i Lux Veritatis 943 000 zł
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Dla spółki Bonum na zakup czasu antenowego, by promować program 500+ 93 300 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki Zakup reklamy w Naszym Dzienniku w roku 2016 4 000 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki Zakup reklamy w Naszym Dzienniku w roku 2017 9 300 zł
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Za udział 10 pracowników w konkresie organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 2 300 zł
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Za udział 20 pracowników w konkresie organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 3 650 zł
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Za udział 17 pracowników w konkresie organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 3 060 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa 7/2017/WnS0/EE-ee/D z 5 stycznia 2017 r. 139 560 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nasz Dziennik - artykuły promocyjne i sponsorowane, nekrologi, prenumeraty 57 677 zł
Ministerstwo Środowiska Nasz Dziennik - dystrybucja wkładki, druk nekrologów 28 500 zł
Ministerstwo Środowiska Reprezentacja Ministerstwa Środowiska w obchodach VII Zjazdu Absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w dniach 2-3 września 2016 r. 70 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Dofinansowanie konferencji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pt. "Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki" 50 000 zł
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Publikacja zaproszeń do przetargu lub rokowań w Naszym Dzienniku 10 000 zł
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Nasza Przyszłość - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 1 100 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów (2016) 390 000 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów (do czerwca 2017) 223 000 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja dla Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 30 900 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na dofinansowanie projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 19 500 000 zł
Ministerstwo Środowiska Na rozbudowę geotermii 20 000 000 zł
Dotychczas razem: 72 742 528 zł
Wystawił: Ojciec Dyrektor

Social Media

Możesz udostępnić licznik Długu Wdzięczności u siebie na Facebooku:

Kolejne 20 milionów dla ojca T.Rydzyka! Razem to już prawie 73 mln zł!Tym razem w roli sponsora wystąpi Jan Szyszko!...

Opublikowany przez Sławomir Neumann na 27 września 2017